Cũng như ở các nước khác, các ngân hàng Việt Nam có một hệ thống thông tin tín dụng liên thông với nhau – CIC. Hệ thống này sẽ hiển thị đánh giá lịch sử tín dụng của bất cứ cá nhân, doanh nghiệp mà đã từng sử dụng qua dịch vụ tín dụng ngân hàng.

CIC là gì?

CIC là tên viết tắt của Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC: credit information center) là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với chức năng thu nhận, sao lưu, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

CIC hoạt động như thế nào ?

Các ngân hàng hiện nay sẽ cung cấp cho CIC thông tin về các khoản vay tín chấp, thông tin người vay vốn, tổ chức vay và quy trình trả nợ của khoản vay khách hàng được hỗ trợ. Tiếp theo CIC tổng hợp lại tất cả các thông tin đó và phân chia trung thành một cơ sở dữ liệu thống nhất ghi nhận lịch sử tín dụng của các cá nhân/ doanh nghiệp. Bởi nó là tổng hợp của các thông tin lịch sử tín dụng chính xác nhất nên khi ngân hàng đến quyết định cho bạn vay vốn thì phải trải qua quy trình kiểm tra CIC

cic-la-gi
CIC là gì ? cách hoạt động của hệ thống CIC ?

CIC trên hệ thống gồm 5 chuẩn sau :

  • Nhóm 1 – Dư nợ cho vay đủ tiêu chuẩn
  • Nhóm 2 – Dư nợ cho vay cần chú ý
  • Nhóm 3 – Dư nợ cho vay duới tiêu chuẩn
  • Nhóm 4 – Dư nợ cho vay có nghi ngờ
  • Nhóm 5 – Dư nợ cho vay có khả năng mất vốn

Vậy nếu khách hàng dính nợ xấu thì có được hỗ trợ vay tín chấp hay không mời các bạn xem tiếp phần sau :

Bị dính nợ xấu ngân hàng có vay tín chấp được không?